Tjenester

Tjenester som utføres :

  • Kiling av fjell i hus eller hytte som er bygd rett på fjell for deretter å utnytte kjelleren fullt ut
  • Drenering der fjell er et problem f.eks. rundt grunnmurmur
  • Kiling av fjellnabber i hagen
  • Kiler og fjerner betongelementer
  • Borer hull i fjell for gjerder, armering m.m
  • Grave- og planeringsoppdrag

Ta kontakt for befaring og pristilbud !