Forside


Fjellsplitting.com utfører fjerning av fjell og betong i kjellere og ellers rundt hus/hytte, samt grave- og planeringsoppdrag.


Mange ønsker å fjerne fjell som ligger helt inntil hus eller garasje. Å fjerne dette ved sprenging kan være meget risikofylt. Metoden vår er å kile fjellet bort. Det vil si at det borres hull, men i stedet for dynamitt benyttes det hydrauliske kiler som presser fjellet ut med en kraft opptil 450 tonn. På denne måten kan alle typer fjell  fjernes uten at det er noen risiko for rystelser eller andre former for ødeleggelser. Du slipper dyre sprengingsforsikringer.